ebet

ebet
    le  shan  shi cao tang gao  ji zhong xue

第5周学校工作安排

发表时间: 2020-09-27 11:46


重点工作: 常态化疫情防控工作、安全教育和学风建设

具体工作:

1周一下午第三节课班主任例会

2加强国庆期间疫情防控

3强化学生假期期间安全教育

4加强教学常规检查

5召开高三月考分析会

行政值周:   邹君             

ebet